Giáng sinh tại Vatican

3
Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáo hoàng cử hành Thánh lễ Giáng sinh giữa Covid-19

 
 

Giáo hoàng Francis cử hành Thánh lễ Giáng sinh, ngày 24/12.

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Giáng sinh tại Vatican

Ảnh, video: Reuters.

Nguồn: VnExpress.net