Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

6
Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ thủ đô sắp thông xe

Hai dự án giao thông ở cửa ngõ thủ đô sắp hoàn thiện

 
 


Dự án tu sửa cầu Thăng Long và dự án nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhìn từ trên cao. Video: Giang Huy-Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net