Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

1
Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hơn 200 chiến hạm Nga duyệt binh

 
 


Chiến hạm và máy bay quân sự Nga tham gia duyệt binh Ngày Hải quân tại thành phố St. Petersburg, hôm 26/7. Video: Zvezda.

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Hải quân Nga duyệt binh phô diễn sức mạnh

Ảnh: RIA Novosti

Nguồn: VnExpress.net