Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

4
Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Hiện trường máy bay Ấn Độ gãy đôi khi hạ cánh

Máy bay Ấn Độ gặp nạn

 
 

Hành khách rời khỏi máy bay Boeing 737 của Air India Express bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống Kozhikode, ngày 7/8. Video: ANI.

Ảnh: AFP

Nguồn: VnExpress.net