Hiện trường sụt lún hố tử thần

2
Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Hiện trường sụt lún hố

Hiện trường sụt lún hố ‘tử thần’

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net