Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

3
Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hành khách sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Pakistan

 
 


Nhân viên cứu hộ đưa Zafar Mahmood ra khỏi đống đổ nát sau vụ tai nạn ngày 22/5. Video: Zvezda.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan

Ảnh: AFP, Reuters, AP

Nguồn: VnExpress.net