Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

27
Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Leon, Lisa chơi đùa dịp Halloween cùng Subeo

 
 

Leon, Lisa chơi đùa dịp Halloween cùng Subeo hôm 31/10. Video: Instagram Henrylisaleon

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý quấn quýt bên các con

Cả một trời thương nhớ - Hà Hồ

 
 

“Cả một thời thương nhớ” (Nguyễn Minh Cường sáng tác) – MV xe duyên Hà Hồ, Kim Lý, ra mắt năm 2017. Video: Hồ Ngọc Hà Official

Tam Kỳ (ảnh: Phan Mạnh Phát)

Nguồn: VnExpress.net