Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

6
Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

Hòa Minzy mua loạt túi hiệu trăm triệu đồng

MV Hòa Minzy - Thư Chưa Gửi Anh

 
 

Hòa Minzy hát “Thư chưa gửi anh” (2014). Video: youtube.

Vân An (ảnh: Instagram)

Nguồn: VnExpress.net