Hóa trang thành ma quỷ trong đêm Halloween

4
Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Hóa trang thành

Hóa trang thành ‘ma quỷ’ trong đêm Halloween

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net