Học viên Quân y khoe tài khéo léo

7
Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y khoe tài khéo léo

Học viên Quân y thi khoẻ - khéo

 
 

Không khí trong hội thi “Học viên, sinh viên khoẻ – khéo” ở Học viện Quân y sáng 6/3. Video: Dương Tâm – Ngọc Thành.

Ngọc Thành – Dương Tâm

Nguồn: VnExpress.net