Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

15
Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Ga ngầm Ba Son sắp hoàn thành

 
 

Bên trong ga ngầm Ba Son sắp hoàn thành. Video: Tuấn việt

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hơn 200 người thi công ga ngầm Ba Son

Hệ thống 2,6km ga ngầm metro ở Sài Gòn thiết kế như thế nào?

 
 

Thiết kế ga ngầm Bến Thành, Nhà hát TP và Ba Son của tuyến Metro Số 1. Video: Quốc Đoan

Hữu Khoa – Gia Minh

Nguồn: VnExpress.net