KDI Education đưa giáo dục STEM đến với học sinh Việt

10

Năm 2016, KDI Education ra đời với mục tiêu quy tụ được những con người chung chí hướng để biến những ý tưởng thành sự thật. Theo ông Đặng AnhMai, Phó Chủ tịch Tập đoàn KDI Holdings chọn chương trình giáo dục STEM là định hướng xuyên suốt trong mọi sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho kháchhàng. STEM là viết tắt của các từ “Science” (Khoa học); “Technology” (Công nghệ); “Engineering” (Kỹ thuật) và “Maths” (Toán học). Chương trìnhgiáo dục STEM có nguồn gốc từ Mỹ, trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹthuật và toán học.

KDI Education đưa giáo dục STEM đến với học sinh Việt

KDI Education đưa giáo dục STEM đến với học sinh Việt

Nhớ về những ngày đầu thành lập KDI Holdings, ông Đặng Anh Mai, Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết khó khăn lớn nhất là tìm người cùng chí hướng.Phó Chủ tịch KDI Holdings đã phải tìm kiếm những nhân sự trẻ, dám nghĩ dám làm để cùng chung tay áp dụng chương trình giáo dục STEM vào xây dựngsản phẩm, dịch vụ.

Nguồn: VnExpress.net