Khai mạc hội nghị Trung ương 12

3

Cùng với nội dung trên, hội nghị lần này cũng thảo luận, quyết định về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi đại biểu “đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của hội nghị”.

Khai mạc hội nghị Trung ương 12

Khai mạc hội nghị Trung ương 12

Trong bài viết mới đây về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Trung ương cần có cơ cấu hợp lý để “bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển”. Trong đó, không nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Trung ương nếu không đủ tiêu chuẩn; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Các cấp có thẩm quyền giới thiệu để bầu làm Uỷ viên Trung ương chính thức đối với nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan trọng yếu của Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Các ban đảng ở Trung ương và một số bộ, ngành, địa phương thuộc vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng.

Theo Tổng bí thư, trong cơ cấu Trung ương khoá tới cần chú ý bảo đảm tỉ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn.

Rút kinh nghiệm từ các khoá trước, việc xác định số lượng Uỷ viên Trung ương khoá tới cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình; căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần tuý chạy theo số lượng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Sau đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến là Chủ nhật, 23/5/2021.

Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được thành lập tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2020). Quốc hội khóa XV dự kiến không quá 500 đại biểu, trong đó khoảng 200 đại biểu chuyên trách (chiếm 40%); bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử chính thức là phụ nữ, ít nhất 18% là người dân tộc thiểu số.

Hoàng Thùy

Nguồn: VnExpress.net