Khốn khổ trong thảm hoạ kép vì giá rét ở Mỹ

5
Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Khốn khổ trong

Khốn khổ trong ‘thảm hoạ kép’ vì giá rét ở Mỹ

Ảnh: AP

Nguồn: VnExpress.net