Kipchoge – Bekele: Hướng đến cuôc đua lịch sử của marathon

2
Kipchoge - Bekele: Hướng đến cuôc đua lịch sử của marathon

Kipchoge – Bekele: Hướng đến cuôc đua lịch sử của marathon

Đồ họa: Việt ChungNhư Tâm

Nguồn: VnExpress.net