Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

2
Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Kỵ binh biểu diễn tại hội khỏe ngành công an

Màn biểu diễn cảnh sát hạ gục 7 người

 
 

Màn biểu diễn võ thuật của cảnh sát tại Lễ khai mạc Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VIII.

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net