Làng bánh tráng ngày nắng nóng

7
Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Làng bánh tráng ngày nắng nóng

Video làng nghề bánh tráng (add bài ảnh)

 
 

Thợ làng Tân An tất bật tráng, phơi bánh. Video: Hoàng Táo.

Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net