Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

2
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga

Ảnh: Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net