Lộc trời theo dòng lũ đổ về cửa biển

21
lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

lộc=""

‘Lộc trời’ theo dòng lũ đổ về cửa biển

Người dân vớt 'lộc trời' ở cửa biển Nhật Lệ

 
 


Người dân gom gỗ và củi ở cửa biển Nhật Lệ. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net