Mcredit – ‘ngựa ô’ trên thị trường tài chính tiêu dùng

23

Với triết lý kinh doanh nhân văn, Mcredit trở thành một trong bốn công ty tài chính dẫn đầu trên thị trường vay tín dụng, sau 4 năm thành lập.

Mcredit - ‘ngựa ô’ trên thị trường tài chính tiêu dùng

Mcredit – ‘ngựa ô’ trên thị trường tài chính tiêu dùng

Nhen nhóm hình thành từ cuối những năm 1990, nhưng thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam chỉ thực sự phát triển nở rộ từ năm 2007. Đến nay, hơn 16 công ty tài chính chuyên biệt và hàng chục ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, tổng dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, theo báo cáo mới nhất của Fiin Research. Trong đó, mức dư nợ của các công ty tài chính chiếm hơn 20% tổng dư nợ tín dụng.

Nguồn: VnExpress.net