Một ngày huấn luyện của tân binh

23
Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Một ngày huấn luyện của tân binh

Cuộc sống tân binh trên thao trường

 
 


Cuộc sống trong quân ngũ của những người lính trẻ. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net