Muôn vàn kiểu thông báo cách ly tại các xóm làng

4
Nhắc nhở cả người trong xóm không nên ra ngoài nhiều.

Nhắc nhở cả người trong xóm không nên ra ngoài nhiều.

Mọi hoạt động mua bán trong xóm cũng bị cấm.

Mọi hoạt động mua bán trong xóm cũng bị cấm.

Nhớ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Nhớ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Bảng thông báo rất rõ ràng.

Bảng thông báo rất rõ ràng.

Lời nhắn nhủ vô cùng đáng yêu trước đầu ngõ.

Lời nhắn nhủ vô cùng đáng yêu trước đầu ngõ.

Bác Ba Phi (st)

Nguồn: VnExpress.net