Nam A Bank lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng

4

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Nam Á sáng 27/6, lãnh đạo nhà băng đưa ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng (năm 2019 lãi 925 tỷ). 

Theo Tổng giám đốc Nam A Bank Trần Ngọc Tâm, mức lợi nhuận này được tính trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, điều kiện kinh tế vĩ mô phải ổn định. 

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua mức chia cổ tức 14,65% bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Nam A Bank lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng

Nam A Bank lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng

Giải thích việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ông Tâm cho biết, trong quá trình tái cơ cấu và định hướng chung của cơ quan quản lý, tất cả nhà băng phải tập trung nguồn lực tái cơ cấu và nâng cao năng lực tài chính. Vì vậy, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thay vì tiền mặt.

Ngoài ra, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu còn nhằm mục đích tập trung nguồn lực hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng Covid-19, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Năm nay, ngân hàng này sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng (sau khi thực hiện xong việc tăng vốn đợt 2 từ 3.900 lên 5.000 tỷ đồng trong quý 3/2020). Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM – HoSE. 

Tổng tài sản năm 2020 của ngân hàng dự kiến đạt 94.687 tỷ đồng, tăng 19.628 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 26%. Trong đó, tỷ trọng tài sản có sinh lời chiếm 91%. Huy động năm nay sẽ đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019; Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019.

Thanh Lê

Nguồn: VnExpress.net