Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

3
Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Năm ngôi sao ngừng tỏa sáng khi rời xa Diego Simeone

Ảnh: Marca.

Nguồn: VnExpress.net