Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

4
Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Nghệ An sơ tán hàng nghìn người dân

Bộ đội di tản dân

 
 


Chiến sĩ của Lữ đoàn 873, cục hậu cần (Quân khu 4) giúp dân di tản. Video: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải

Nguyễn Hải

Nguồn: VnExpress.net