Ngôi nhà hình cánh diều

4
Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Ngôi nhà hình cánh diều

Minh Trang

Ảnh và thiết kế: Cát Mộc Group

Nguồn: VnExpress.net