Ngư dân trúng đậm cá trích

0
Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân trúng đậm cá trích

Ngư dân gỡ các trích mỏi tay

 
 

Ngư dân gỡ cá trích ra khỏi lưới. Video: Đắc Thành

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net