Người dân vật lộn trong mưa lớn ở rốn ngập Sài Gòn

2
Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở

Người dân vật lộn trong mưa lớn ở ‘rốn ngập’ Sài Gòn

Nước chảy như thác sau mưa lớn

 
 

Nước chảy cuồn cuộn trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Video: Tuấn Việt.

Hữu Khoa – Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net