Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

12
Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

 
 

Đám đông vỗ tay và hò reo tại Delaware sau khi Biden đắc cử. Video: Twitter/bbcnadatawfik.

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

 
 

Người dân thủ đô Washington bóp còi xe mừng chiến thắng của Biden bên ngoài Nhà Trắng. Video: Twitter/vmsalama.

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Người ủng hộ ăn mừng Biden đắc cử

Ảnh: AFP/Reuters

Nguồn: VnExpress.net