Nguyên Chánh án TAND Đồng Tháp bị cách hết chức vụ trong Đảng

2

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Thành Thơ.

Nguyên Chánh án TAND Đồng Tháp bị cách hết chức vụ trong Đảng

Nguyên Chánh án TAND Đồng Tháp bị cách hết chức vụ trong Đảng

Theo Ban Bí thư, trong thời gian giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Thơ chịu trách nhiệm chính về việc Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cho chủ trương lập quỹ, nhận quà tặng, tiền hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, tiền hoa hồng để ngoài sổ sách kế toán trái quy định với số tiền lớn.

Ông cũng chịu trách nhiệm khi việc quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản tiền nêu trên không đúng chế độ. Ban Bí thư nhấn mạnh, những việc làm của ông Thơ đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó tại kỳ họp 45 đầu tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Thơ, vì “đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lập và sử dụng quỹ trái phép, trong công tác quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng”.

Hoàng Thùy

Nguồn: VnExpress.net