Nhà dân tan hoang sau bão Molave

2
Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Quỳnh Trần – Phước Tuấn – Phạm Linh – Chí Tâm – Văn Mịnh

Nguồn: VnExpress.net