Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

2
Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Nhà phố thông thoáng nhờ thiết kế mở

Chủ đầu tư và giám sát: Nhiên’s Land
Đơn vị thi công: Công ty Đầu tư xây dựng kỹ thuật Cát Tường
Chịu trách nhiệm thiết kế: Nhật Vy

Nguồn: VnExpress.net