Nhà tập thể 37 m2 lột xác sau cải tạo

3
Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Nhà tập thể 37 m2

Nhà tập thể 37 m2 ‘lột xác’ sau cải tạo

Minh Trang (Theo ArchDaily)

Thiết kế: Ji Architect

Ảnh: Hongyue Wang

Nguồn: VnExpress.net