Nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng

2

Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên, thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) về phương hướng công tác nhân sự khoá mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết hội nghị nêu trên đã thống nhất, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi, trong đó phấn đấu dưới 50 tuổi chiếm khoảng 15-20%; 50 – 60 tuổi khoảng 70% và từ 61 tuổi trở lên khoảng 10%.

“Trường hợp đặc biệt, cần thiết tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới dù không nằm trong độ tuổi theo quy định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và trình ra Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với đại hội Đảng lần thứ XIII (dự kiến khai mạc quý I/2021)”, ông Diên nói.

Nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được

Nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được ‘cân nhắc kỹ lưỡng’

Theo ông Diên, “trường hợp đặc biệt” trong công tác nhân sự là bài học từ các khóa trước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình đất nước.

“Có trường hợp đặc biệt hay không, có thì là bao nhiêu. Đây là vấn đề cán bộ Đảng viên, nhân dân rất quân tâm. Ở khóa XII, những người tái cử trong trường hợp đặc biệt đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó Tổng bí thư, Chủ tịch nước là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo và quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước”, ông Diên nói.

Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong công tác nhân sự, cần xử lý hài hòa giữa tiêu chuẩn với cơ cấu; nếu chỉ nặng vấn đề cơ cấu, không quan tâm tới tiêu chuẩn cũng như “tính toán tới hệ số an toàn, những trường hợp đặc biệt hết sức cần thiết cho Đảng, cho đất nước thì rất gay”.

Nhận định “chặng đường phía trước hết sức khó khăn, phức tạp”, ông Diên cho hay trong Trung ương vừa qua có ý kiến thảo luận là cần có người “lão luyện về mặt chính trị, kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió”.

Cũng tại hội nghị 12 (khóa XII), Ban chấp hành Trung ương thống nhất trình Đại hội XIII số lượng ủy viên Trung ương khóa mới khoảng 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết (số lượng bằng khóa XII). Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới cũng “cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người để đảm bảo lãnh đạo toàn diện”.

“Kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử Ban chấp hành cấp dưới nhưng lại vào Ban chấp hành Trung ương”, ông Diên nêu nguyên tắc.

Ngoài ra, Trung ương cũng lưu ý “phải tỉnh táo, ngăn chặn thủ đoạn của các thế lực cơ hội chính trị, tung tin giả gây chia rẽ nội bộ, tác động xấu tới công tác nhân sự đại hội”.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tháng 1/2016, lãnh đạo Văn phòng Trung ương cho hay các Ủy viên Trung ương khoá XI được giới thiệu tái cử phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn là không quá 60 tuổi; Ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI tái cử không quá 65 tuổi.

Ngoài tiêu chuẩn trên, Trung ương khoá XI đã giới thiệu năm nhân sự là trường hợp đặc biệt – quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng vẫn được giới thiệu để cơ cấu vào khóa mới.

Trong đó một nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bốn nhân sự ủy viên Trung ương, gồm ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện là Phó chủ tịch Quốc hội) và ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ (được giới thiệu nhưng không trúng cử).

Hoàng Thùy

Nguồn: VnExpress.net