Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long

2
Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm

Nhìn lại 4 công trình dịp kỷ niệm ‘nghìn năm Thăng Long’

Ngọc Thành – Hoàng Phương

Nguồn: VnExpress.net