Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

4
Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Những chân chạy nổi bật tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Thiên Di

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 có thể coi là một trong những hoạt động thể thao cộng đồng đáng chú ý nhất mùa hè năm nay, đặc biệt sau thời gian cách ly bởi Covid-19. Runner có thể đăng ký tham dự giải chạy tại đây.

Nguồn: VnExpress.net