Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

2
Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngày 11/7/1995

 
 

Ngày 11/7/1995, Việt – Mỹ bình thường hóa quan hệ. “Những gì chia cách chúng ta trước đây, hãy để chúng lui vào quá khứ”, Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhấn mạnh quyết định này phù hợp với xu hướng của tình hình quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á, cũng như trên thế giới. Video: AP.

Việt – Mỹ tháng 8/1995 mở đại sứ quán ở nước đối phương và trao đổi đại sứ vào tháng 5/1997.

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt - Mỹ

Những dấu mốc quan hệ Việt – Mỹ

Phương Vũ

Nguồn: VnExpress.net