Những dấu mốc trên hành trình phát triển bền vững của Phenikaa

4

Năm 2020, Tập đoàn Phenikaa đang tiếp tục đầu tư và phát triển trên nhiều mảng, ngành. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tập đoàn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao với 7 viện, trung tâm nghiên cứu và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa với mức đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Những dấu mốc trên hành trình phát triển bền vững của Phenikaa

Những dấu mốc trên hành trình phát triển bền vững của Phenikaa

Với giáo dục – đào tạo, tập đoàn đầu tư các cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế từ cấp tiểu học – trung học cơ sở – trung học phổ thông tới giáo dục đại học, sau đại học. Trong đó, trường Đại học Phenikaa với mức đầu tư ban đầu hơn 2.100 tỷ đồng, dự án Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa quy mô vốn 750 tỷ đồng và chuẩn bị kế hoạch cho dự án trường phổ thông quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn đã và đang phát triển các công nghệ thông minh, sử dụng cho thành phố thông minh và các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực y tế, đời sống.

Nguồn: VnExpress.net