Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

4
Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Những ngôi nhà nhỏ nhất thế giới

Căn nhà một mét vuông

 
 


Căn nhà đủ nhẹ để mang lên xe và đủ chỗ cho người ở ngồi, làm việc, nằm, ngủ.

Thu Nguyệt (Theo ArchDaily)

Ảnh: Deyan Tomov, Vitra, Renzo Piano

Nguồn: VnExpress.net