Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

2
Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Những vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người ở miền Trung

Đức Hùng – Tiến Thành

Nguồn: VnExpress.net