NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

8
NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị bàn giao dòng biệt thự biển Florida

Nam Anh
Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net