Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

3
Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

Nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng

CSGT hộ tống đoàn xe đại biểu dự Đại Hội Đảng

 
 

Nữ CSGT cùng nam đồng nghiệp dẫn đoàn Đại biểu đi qua đường Trần Duy Hưng hôm 25/1. Video: Bá Đô

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net