Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

3
Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ CSGT tập dẫn đoàn bằng xe phân khối lớn

Nữ cảnh sát dẫn đoàn

 
 


Nữ cảnh sát giao thông tập huấn lái xe môtô phân khối lớn dẫn đoàn: Video: Phương Sơn

Bá Đô – Minh Hải

Nguồn: VnExpress.net