Ông già gân U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

1
ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

ông=""

‘Ông già gân’ U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Thiên Di
Ảnh: Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net