Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

5
Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

(Theo Trường Đại học Y tế Công cộng)

Nguồn: VnExpress.net