Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

4
Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Ngọc Thành

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net