Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

4
Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Phong cách nội thất hiện đại trong căn hộ mẫu Lovera Vista

Bảo Châu

Dự kiến trong tháng 6, Khang Điền sẽ mở bán 200 căn hộ Lovera Vista ba phòng ngủ (diện tích từ 77,56 m2 đến 82,8 m2). Khách hàng mua căn hộ được tặng xe SH và nhiều chương trình hỗ trợ tài chính như vay không lãi suất, không thanh toán nợ gốc cho đến khi nhận nhà, vay ưu đãi không lãi suất trong 24 tháng hoặc vay lãi suất 2% trong 36 tháng.
Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0941496868
Website: www.loveravista.com.vn

Nguồn: VnExpress.net