Quốc hội bắt đầu thảo luận kinh tế – xã hội

3
 • 8h00

  5 nhóm vấn đề đặt lên bàn nghị sự

  Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch năm 2021, bao gồm các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Nhóm vấn đề thứ hai về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: Phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

  Thứ ba, kết quả thực hiện nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  Thứ tư, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

  Thứ năm, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An).

  Trong phiên thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

  Quốc hội bắt đầu thảo luận kinh tế - xã hội

  Quốc hội bắt đầu thảo luận kinh tế – xã hội

  Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc ngày 20/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong năm 2021, Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” là phòng chống dịch bệnh hiệu quả và nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ trình Quốc hội 12 chỉ tiêu năm 2021, trong đó: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%.

Nguồn: VnExpress.net