Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ

3
  • 14h00

    Trong phiên chất vấn sáng nay, các nội dung về cắt giảm thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng; lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; quy hoạch; thông tin truyền thông… được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi.

    Đại biểu chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của thành viên Chính phủ nào, người đứng đầu trực tiếp trả lời theo điều hành của chủ tọa. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực trả lời, làm rõ thêm. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng sẽ được người đứng đầu Chính phủ trả lời vào sáng mai, 10/11.

    Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ

    Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ

Nguồn: VnExpress.net