Rắn lạ có bộ dạng ma chê quỷ hờn

4
Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Loài này thuộc họ rắn nước...

Loài này thuộc họ rắn nước…

... và không có độc.

… và không có độc.

Xuka (st)

Nguồn: VnExpress.net